مقاله جايگاه مدل سازي سه بعدي ذخاير معدني در بررسي هاي زمين شناسي اقتصادي، تعيين ذخيره و ژنز آنها (با بررسي موردي بر روي گروهي از ذخاير سنگ تزييني استان آذربايجان غربي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در زمين شناسي اقتصادي از صفحه ۵۱ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: جايگاه مدل سازي سه بعدي ذخاير معدني در بررسي هاي زمين شناسي اقتصادي، تعيين ذخيره و ژنز آنها (با بررسي موردي بر روي گروهي از ذخاير سنگ تزييني استان آذربايجان غربي)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل سازي ذخاير معدني
مقاله ساختار ژنتيکي
مقاله چشمه هاي آب گرم
مقاله سنگ تزييني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي شريف جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: امام علي پور علي
جناب آقای / سرکار خانم: علي پور عارف
جناب آقای / سرکار خانم: مختاريان اصل مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در حال حاضر در کشورهاي پيشرفته کامپيوتر از ضروري ترين ابزار کار براي پژوهشگران علوم وابسته به زمين بشمار مي رود و به گونه اي گسترده در مدل سازي سه بعدي ذخاير معدني و ذخاير سنگ تزئيني مورد استفاده قرار مي گيرد. با استفاده از مدلسازي سه بعدي ذخاير معدني و جزييات خيره کننده اي که توسط اين مدلها در اختيار تيم هاي پژوهشي و اکتشافي قرار مي گيرد، جنبه هاي ناپيدا و جالبي از ساختار ژنتيکي و سرگذشت زمين شناسي اين ذخاير هويدا مي شود. در نوشتار حاضر که حاصل پژوهش انجام شده بر روي گروهي از نهشته هاي آرگونيتي استان آذربايجان غربي است، مدلسازي نهشته هاي تحت بررسي و رهيافتهاي ژنتيکي حاصل از مطالعه مدل منجربه اکتشاف ذخاير ديگري از اين تيپ کانسنگ که در بازار سنگ تزييني ايران از مقبوليت بالايي برخوردار هستند، شده است. در جريان مدلسازي اين ذخاير که محصول فعاليت چشمه هاي آب گرم هستند توسط مدل تهيه شده مظهر چشمه هاي آهک ساز و راستاي قرارگيري آنها بر روي يکي از شکستگيهاي پنهان منطقه تعيين و محل تقريبي ذخاير جديد جهت اکتشاف هاي بعدي تعيين شد. در محلهاي تعيين شده هم اکنون ذخاير جديدي در حال اکتشاف و بهره برداري هستند.