مقاله جايگاه منابع انرژي در امنيت خليج فارس و امنيت آمريکا با توجه به الگوي امنيت مشارکتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۶ در علوم سياسي از صفحه ۱۸۷ تا ۲۱۱ منتشر شده است.
نام: جايگاه منابع انرژي در امنيت خليج فارس و امنيت آمريکا با توجه به الگوي امنيت مشارکتي
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خليج فارس
مقاله انرژي
مقاله امنيت
مقاله نفت
مقاله امريکا
مقاله الگوي مشارکت
مقاله الگوي امنيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالحسن شيرازي حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: آخوند مهريزي مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خليج فارس به دليل موقعيت ژئواکونوميک و ژئواستراتژيک خود همواره مورد توجه قرار داشته است. افزايش مصرف انرژي جهان همزمان با افول ذخاير نفتي ساير نقاط جهان روز به روز بر اهميت خليج فارس به عنوان اصلي ترين مرکز تامين انرژي جهان مي افزايد.
انرژي تاثير مستقيم بر رشد اقتصاد و به تبع آن رفاه و امنيت ملي کشورها دارد و آمريکا به عنوان بزرگترين مصرف کننده انرژي جهان شديدا از تغييرات و نوسانات در عرضه انرژي متاثر خواهد شد. لذا دستيابي به انرژي مطمئن ومستمر جزء منافع حياتي ايالات متحده به شمار مي رود. از سويي ديگر نقش انرژي در ساختار امنيتي خليج فارس نيز قابل چشم پوشي است. نفت در ثبات سياسي، رفاه اقتصادي و نهايتا بقاي کشورهاي خليج فارس نقش کليدي ايفا مي کند.
از آنجا که امنيت هم براي توليد کنندگان و هم براي مصرف کنندگان انرژي -و مهمترين مصرف کننده يعني ايالات متحده- نقش بنياني و اساسي دارد لذا در اين مقاله رابطه بين انرژي و امنيت در منطقه خليج فارس و ارتباط آن با ايالات متحده مورد بررسي قرار مي گيرد و پس از آن يک الگوي امنيت مشارکتي براي خليج فارس با توجه به واقعيت هاي کنوني و در جهت تامين منافع اغلب کشورها ارايه مي گردد.