مقاله جايگاه مهدويت در انديشه نخبگان مسلمان در دوره مدرنيته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مشرق موعود از صفحه ۲۹ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: جايگاه مهدويت در انديشه نخبگان مسلمان در دوره مدرنيته
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهدويت
مقاله مدرنيته
مقاله نخبگان مسلمان
مقاله رويکرد هاي شش گانه فلسفه تاريخ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي گيلاني سيدرضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از جمله چالش هاي پس از دوران رنسانس و تحقق مدرنيته، رويارويي دين و مدرنيته و موقعيت نخبگان مسلمان و جوامع اسلامي در پاسخ به پرسش هاي نو و واکنش روحي و اجتماعي در برابر آن بوده است، موقعيتي که مدرنيته در عرصه هاي مختلف حکومت، سياست، انسان شناسي، جامعه شناسي، معرفت شناسي، روابط و مناسبات فردي و اجتماعي، توسعه و رشد و امثال آن پيش روي مسلمانان قرار داده است. مسلمانان روش ها، پاسخ ها و واکنش هاي متعددي داشته اند که در بعضي از آنها، عناصر فرهنگ مهدويت و مفاهيم موعودگرايانه مولفه اي اساسي بوده است. تحليل اين راه کارها و بررسي جايگاه مهدويت در بخشي از آنها به منزله راه حل يا واکنش فردي و اجتماعي در برابر مدرنيته و رويکرد انتقادي و آسيب شناسانه به اين نظريه ها که گاه به صورت نادرست از مهدويت استفاده نموده اند و تبيين رويکرد مناسب مسلمانان در فلسفه تاريخ، از اهداف اين مقاله است.