مقاله جايگاه هسته گروه تصريف زبان فارسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در زبان پژوهي (علوم انساني) از صفحه ۹۹ تا ۱۴۱ منتشر شده است.
نام: جايگاه هسته گروه تصريف زبان فارسي
این مقاله دارای ۴۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گروه تصريف
مقاله دستور گشتاري
مقاله تحليل نحوي
مقاله فرافکن
مقاله گره تصريف
مقاله عناصر تصريفي
مقاله هسته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرباسچي رزا
جناب آقای / سرکار خانم: درزي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر درباره ساختار گروه تصريف فارسي نوشته شده است. بر اساس دستورگشتاري، واحد تحليل نحوي زبان جمله است. هر جمله کمينه زبان، هسته تصريف است. در اين مقاله نشان مي دهيم که هسـته گروه تصريف فارسي همان هسته مطابقه فاعلي است که در انتهاي جمله قرار مي گيرد. به عبارت ديگر IP در فارسي هسته انتها است. در سطح بيشينه فرافکن مياني، گروه زمان متمم هسته تصريف است، گروه وجه متمم هسته زمان، گروه نمود متمم هسته وجه و بالاخره گروه فعلي متمم هسته نمود. در فرآيند تبديل هر گزاره به کنش زباني (جمله)، فعل از هسته فعلي به ترتيب به هسته هاي تصريفي مذکور حرکت مي کند و در هر مرحله مفهوم يکي ازمقولات دستوري نمود، وجه، زمان و مطابقه فاعلي به آن افزوده مي شود. نشانه هايي که حامل اين مفاهيم اند عناصر تصريفي اند که به شکل فعل کمکي، وندو يا واژه بست به بن فعل اصلي افزوده مي شوند. بر اساس يافته هاي اين مقاله تنها فعل کمکي در فارسي «بودن» است که به سه صورت «است»، «بود» و «باشد» در گره تصريف فارسي ظاهر مي شود. ديگر عناصر تصريفي تکواژ زمان، تکواژ وجه و شناسه مطابقه فاعلي هستند. سرانجام تحليلي براي گروه تصريف فارسي در چهارچوب نظريه ايکس تيره بيان شده است. پيشنهادهايي نيز براي ساخت هاي آينده، مستمر و مجهول فارسي ارايه گرديده است.