مقاله جايگاه هويت ملي در نظام اموزش و پرورش ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيقات فرهنگي ايران از صفحه ۱۴۷ تا ۱۷۱ منتشر شده است.
نام: جايگاه هويت ملي در نظام اموزش و پرورش ايران
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه هاي درسي
مقاله اهداف نظام اموزش و پرورش
مقاله نظام اموزش و پرورش
مقاله هويت ملي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لقمان نيا مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: خامسان احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هويت ملي از مباحث مهم و برجسته در دنياي امروز است. نياز به ان و احساس تعلق، وفاداري و گرايش به سمت ان از ضرورت هاي انکارناپذير در هر جامعه اي محسوب مي شود. با توجه به اينکه نظام اموزش و پرورش در همه کشورها بزرگ ترين نيرو و سرمايه انساني را در اختيار دارد، مي تواند يکي از بهترين راه هاي تحکيم و تقويت هويت ملي به شمار ايد و برنامه هاي درسي به عنوان يکي از ارکان اصلي اين نظام مي توانند نقشي محوري و کليدي در شکل گيري هويت ملي ايفا کنند. با توجه به موارد فوق، هدف اصلي اين تحقيق بررسي جايگاه هويت ملي در نظام اموزش و پرورش است. به اين منظور ابتدا به طور مقايسه اي هويت ملي در نظام اموزش و پرورش ايران و ديگر کشورها مورد واکاوي قرار گرفته و سپس علل ضعف هويت ملي در نظام اموزش و پرورش ايران بيان شده است. در ادامه با موشکافي در اهداف کلي و اموزشي سه مقطع، ميزان توجه به مقوله هويت ملي در بيان اين اهداف مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتايج اين بررسي نشان داد در اهداف تصريح شده براي نظام اموزشي ايران، هويت ملي از جايگاه مطلوبي برخوردار نيست و با توجه به تاثيرگذار بودن اين مقوله در ساير زمينه هايي که به توسعه و تحکيم کشور مربوط است، نياز به تجديدنظر و بازانديشي دارد.