مقاله جايگاه و اهميت تاريخ نويسي خاوري در تاريخ نويسي صدر قاجار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در تاريخ نگري و تاريخ نگاري (علوم انساني) از صفحه ۶۹ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: جايگاه و اهميت تاريخ نويسي خاوري در تاريخ نويسي صدر قاجار
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاريخ ذوالقرنين
مقاله شيوه تاريخ نويسي
مقاله رويکرد نو
مقاله انتقاد تاريخي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قديمي قيداري عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در فاصله تاسيس دولت قاجار تا پايان سلطنت فتحعلي شاه (صدر قاجار) وقايع نگاران و مورخان زيادي ظهور کرد. آن ها تاريخ هايي با ارزش هاي متفاوت نوشتند و تاريخ نويسي در اين دوره را از حيث کمي و در پاره اي موارد از حيث کيفي به توسعه و ترقي نسبي رساندند. ميرزا فضل اله خاوري شيرازي، در سال آخر سلطنت فتحعلي شاه آخرين اثر در تاريخ نويسي صدر قاجار را با نام تاريخ ذوالقرنين نوشت. سبک و رويه خاوري در نوشتن تاريخ ذوالقرنين، اثر او را در ميان تواريخ صدر قاجار که بيشتر آن ها در رديف تاريخ نويسي سنتي ايراني قرار مي گيرند، متمايز و متفاوت کرد. خاوري بر پاره اي از ويژگي هاي تاريخ نويسي سنتي و وقايع نگاري هاي مرسوم وفادار بود، اما ويژگي هاي سبک او، تاريخ نويسي را از حد وقايع نگاري صرف و مرسوم فراتر برد، او را در جايگاه برجسته اي نشاند و در سرنوشت آينده تاريخ نويسي عصر قاجار نيز تاثير نهاد. اين ويژگي ها عبارت اند از: سبک، نثر و زبان ساده و روان و پرهيز از لفاظي هاي ادبي و بيهوده گويي مرسوم در گزارش حوادث، اهتمام مورخ به تحليل و تعليل رويدادها و از همه مهم تر، تاکيد بر ضرورت اصلاح شيوه تاريخ نويسي، ورود او به حيطه انتقاد تاريخي و حضور محسوس مورخ در پس گزارش هاي تاريخي، شناختي نو از تاريخ و تمدن و نظام هاي جديد سياسي اروپا.