مقاله جايگذاري و تحليل عملکرد UPFC در سيستم هاي تجديد ساختار يافته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران از صفحه ۵۰ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: جايگذاري و تحليل عملکرد UPFC در سيستم هاي تجديد ساختار يافته
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پخش بار بهينه
مقاله تجزيه مربعي
مقاله ضرايب LMP
مقاله کنترل کننده يک پارچه توان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابريشمي علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: يزديان ورجاني علي
جناب آقای / سرکار خانم: سيفي‌ حسين‌

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله مدل جديدي براي کنترل کننده يکپارچه توان (UPFC) در حالت ماندگار ارايه شده است. با استفاده از اين مدل، عوامل موثر در تغيير تابع هدف بازار برق، ناشي از اضافه شدن UPFC به شبکه، به چهار مولفه شامل افزايش امپدانس سري خط، جبران سازي توان راکتيو موازي، مولفه هم فاز ولتاژ سري و مولفه قائم ولتاژ سري تجزيه شده است. در مطالعات عددي با جايگذاري UPFC در نقاط مختلف شبکه آزمون تاثير هر مولفه در تغيير تابع هدف بازار برق با شبيه سازي اندازه گيري شده و با نتايج حاصل از روش تحليلي مقايسه شده است. همچنين هزينه تامين مگاوات و مگاوار بعدي (ضرايب LMP) با استفاده از پخش بار بهينه محاسبه شده و ارتباط تنظيمات بخش سري UPFC با اين ضرايب مورد مطالعه قرار گرفته است.