سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

صادق جمالی – دانشگاه علم و صنعت ایران تهران – ایران
حسین شاطری – دانشگاه علم و صنعت ایران تهران – ایران

چکیده:

در این مقاله روشی جهت جایابی بهینة سکشنالایزرها در سیستم های توزیع ارائه شده است، که در آن از اصول اقتصادی، انرژی توزیع نشده، به عنوان معیار بهینه سازی استفاده شده است . جهت مشخص کردن توپولوژی شبکة توزیع یک روش جدید شماره گذاری گره ها نیز ارائه شده است که به کمک این روش شماره گذاری می توان عمل بهینه سازی موقعیت سکشنالایزرها را انجام داد، و سپس بر اساس این روش میزان صرفه جوئی حاصل شده در اثر کاهش انرژی توزیع نشده شرح داده شده است . پس از آن به مسئلة مکان یابی بهینة سکشنالایزرها پرداخته شده است . این مسئله برای سکشنالایزرهای ولتاژی و جریانی به طور جداگانه مطرح شده است . پس از موضوع مکان یابی بهینه به تعداد بهینة سکشنالایزرها بر روی فیدر توزیع پرداخته شده است و نحوة به دست آوردن تعداد بهینة سکشنالایزرها تشریح شده است . روش ارائه شده بر روی یک فیدر نمونه از شبکه های توزیع ایران اجرا گردیده است که نتایج به دست آمده در مقاله ارائه می گردند .