سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود علی اکبرگلکار – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این مقاله یک روش جدید برای جایابی بهینه خازنهای موازی در شبکه های توزیع انرژی شعاعی بمنظور کاهش تلفات سیستم و بهره برداری بهینه از شبکه ارائه گردیده است . در این مطالعه شبکه توزیع انرژی بشکل حقیقی آن که معمولاً نامتعادل بوده و دارای شاخه های سه فاز، دو فاز و تک فاز می باشد در نظر گرفته شده است . بار فازهای مختلف متفاوت می باشد . برای افزایش سرعت روش از یک برنامه جدید جهت مطالعه بخش بار در سیستم که قابل استفاده برای شبکه های سه فاز شعاعی نامتعادل می باشد استفاده شده است . روش فوق برای بهینه سازی یک شبکه نمونه توزیع انرژی بکار برده شده و نتایج حاصل کارائی و سرعت برنامه را نشان میدهد .