سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

امیرحسین اعتمادی –
حمید لسانی –
رضا دشتی –

چکیده:

نصب صحیح خازن در شبکه توزیع، تلفات انرژی و توان را کاهش، ظرفیت خطوط را افزای ش، و پروفیل ولتاژ را بهبود می بخشد . جایابی بهینه خازن یعنی تعیین محل، مقدار و زمان کلید زنی خازنهای موازی روی فیدرهای توزیع به منظور بیشینه نمودن صرفه جویی مالی . در این مقاله با الهام از رهیافت جستجوی گرادیان، در بخش اول روشی برای تعیین گره های حساس شبکه ارائه شده تا ابعاد مسئله کاهش یابد (لذا روش برای سیستم های توزیع بزرگ مناسب است). در قسمت بعد، پس از انجام جستجوی جامع تمامی حالات نصب خازن، پاسخ بهینه از میان آنها یافته می شود . حسن روش پیشنهادی استفاده از مقادیر استاندارد خازن با لحاظ قیمتهای واقعی است . پس از بررسی سه فیدر موجود در مقالات منتشر شده، برتری روش پیشنهادی در مورد آنها به اثبات رسیده است.. در پایان الگوریتم روی یک فیدر واقعی اجرا و نتایج مطلوبی حاصل شده است.