سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هفتمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

رضا دشتی – شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر
رحمن دشتی – دانشکده مهندسی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر
بابک رنجبر – شرکت بوشهر توان سرعت (BTS)

چکیده:

نصب صحیح خازن در شبکه توزیع، تلفات انرژی و توان را کاهش، ظرفیت خطوط را افزایش، و پروفیل ولتاژ را بهبود می دهد. جایابی بهینه خازن یعنی تعیین محل،مقدار و زمان کلید زنی خازنهای موازی روی فیدرهای توزیع به منظور بیشینه نمودن صرفه جویی مالی. در این مقاله با الهام از هیافت جستجوی گرادیانف در بخش اول روشی برای تعیین گره های حساس شبکه ارائه شده تا ابعاد مسئله کاهش یابد(لذا روش برای سیستم های توزیع بزرگ مناسب است). در قسمت بعد، پس از انجام جستجوی جامع تمامی حالات نصب خازن، پاسخ بهینه از میان آنها یافته می شود.حسن روش پیشنهادی استفاده از مقادیر استاندارد خازن با لحاظ قیمتهای واقعی است. در ضمن بارهای وابسته به ولتاژ لحاظ شده و حالتی واقعی تر به مسئله بخشیده است.