سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

تقی نظری – شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان
پرویز رمضانپور – دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

در این پروژه با استفاده از الگوریتم ژنتیک مکان و اندازه بهینه خازن روی شین در سطوح مختلف بار مشخص میشود . به طوریکه هدف رسیدن به بیشترین کاهش تلفات انرژی و آزاد سازی ظرفیت شبکه با در نظر گرفتن قیمت خازن می باشد .این الگوریتم بر روی شش فیدر شبکه فشار ضعیف شرکت توزیع نیروی برق سمنان با شین های مختلف آزمایش و با درنظر گرفتن
اهداف فوق نقاط بهینه نصب خازن را در شینهای بهینه انتخاب گردید. نتایج تلفات انرژی شبکه فیدرهای فوق قبل از خازن گذاری در مدت یک شبانه روز ۲/ ۳۸۲ کیلو وات ساعت و بعد از نصبخازن در شین های مورد نظر مقدار تلفات انرژی به ۶۲/ ۲۶۲ کیلو وات ساعت کاهش یافت. همچنین حداکثر توان عبوری ازفیدرهای فوق نیز دراین حالت ازKVA به KVA 349/15 272 کاهش یافته است. بطوریکه استفاده از مکان یابی خازن بهروش ژنتیک نسبت به روش معمولی تلفات انرژی شبکه مقدار ۵۳/ ۲۳ کیلووات ساعت بیشتر کاهش می یابد ومشابه آن به مقدار ۵/۱۷کیلووات آمپر بیشتر ظرفیت اشغال شده شبکه را آزاد می نماید.