سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدمحسن قاضی طباطبائی – دانشگاه تربیت مدرس – بخش مهندسی برق
سعید غلامی – دانشگاه تربیت مدرس – بخش مهندسی برق
محمودرضا حقی فام – دانشگاه تربیت مدرس – بخش مهندسی برق
عایشه قره طوقه – شرکت برق منطقه ای مازندران – معاونت برنامه ریزی

چکیده:

جایابی بهینة خازن در شبکه های انرژی الکتریکی، به منظور کاهش تلفات انرژی، کاهش تلفات در پیک مصرف، آزاد سازی ظرف یت تجهیزات نصب شده و بهبود پروفیل ولتاژ یکی از مسائل مهم و قدیمی در بهره برداری مؤثر از شبکه های انرژی الکتریکی می باشد . در این مقا له الگوریتم جدیدی برای جایابی همزمان خازن های ثابت و قابل کلید زنی ارائه شده و برای جایابی در یک شبکه واقعی استفاده شده است . در این الگوریتم با دریافت اطلاعات الکتریکی شبکه، اطلاعات اقتصادی و اطلاعات بار به صورت تعداد سطوح اختیاری دریافت و با کدی نگ جدید تعریف شده برای الگوریتم ژنتیک مقدار و محل بهینة خازن ها تعیین می گردد . با استفاده از روش فوق در شبکه فوق توز یع برق منطقه ای مازندران مطالعات خازن گذاری انجام شده که نتایج ارائه شده نشانگر موثر بودن روش پیشنهادی می باشد