سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حنیف لیوانی – دانشگاه مازندران
جواد روحی – دانشگاه مازندران
حسین کریمی داویجانی – دانشگاه مازندران

چکیده:

در این مقاله الگوریتمی جهت جایابی خطا برای سیستم های توزیع شامل یک خط هوایی ترکیب شده با یک کایل زیر زمینی رارئه می شود . این الگوریتم به اندازه های فازوری از یک انتهای خط و اندازه های سنکرون در دور ترین نقطه انتهایی کابل زیر زمینی نیاز دارد در ضمن این الگوریتم با استفاده از مدل گسترده خط تئوری مدال و تیدیل فوریه گسسته می گردد . این تکنیک می تواند با استفاده از اطلاعات ذخیره شده در دستگاه های دیجیتالی ذخیره خطا به صورت on-line استفاده گردد . روشهای پیشنهادی توانایی جایابی خطا در خط هوایی و یا در کابل زیر زمینی را دارد به علاوه روش فوق تخمین دقیقی از محل خطا در انواع مختلف خطا را نیز بدست می دهد .