سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

چکیده:

با توجه به افزایش اهمیت انرژی الکتریکی و رشد روز افزون تقاضای آن بعنوان انرژی اصلی چرخ صنعت، قابلیت اطمینان بالاتر و سیستم حفاظتی کارامدتر نیز لازم است. در این میان شبکه هی توزیع گستردگی و نقش مهمی در کارایی شبکه قدرت دارد. همچنین آثار اقتصادی اجتماعی افزایش انرژی توزیع نشده غیر قابل چشم پوشی است به طوری که طبق آمارتوانیر خساراتناشی از قطع برق فقط در مردادماه سال ۸۳ برابر ۹۴/۱ میلیون دلار بوده است. کاهش نرخ انرژی توزیع نشده در این بخش عامل مهمی در موفقیت عملکرد شرکت های توزیع به حساب می آید از این رو در طراحی شبکه ضروری است که با در نظر گرفتن کلیه معیارهای فنی و اقتصادی به گونه ای عمل شود که در اثر خطا کمترین بار از مدار خارج شود بعبارت دیگر انرژی توزیع نشده به حداقل مقدار ممکن برسد به طوری که هزینه های صرفه شده جهت حفاظت شبکه نیز معقول باشد . از آنجا که نقش هر وسیله با توجه به موقعیت مقدار ممکن برسد به طوری کههزینههای صرفه شده جهت حفاظت شبکه نیز معقول باشد. از انجا که نقش هر وسیله با توجه به موقعیت آن در شبکه تعیین می شود جابایی تجهیزات عامل مهمی در عملکرد انها محسوب میشود. در اینمقاله سعی شده است محل بهینه نصب سکشنالایزرها در شبکه توزیع به طوری که معیارهای مطلوب رعایت شود بدست آید این گونه جایابی با توجیهات اقتصادی و منطقی می تواند عاملی مشوق در جهت پیشرفت اتوماسیون شبکه های توزیع کشور باشد.