سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدعباس طاهر – دانشگاه کاشان، گروه مهندسی برق
علی عبدالعلی پورعدل – دانشگاه کاشان، گروه مهندسی برق
سیداحمد حسینی – دانشگاه کاشان، گروه مهندسی برق

چکیده:

امروزه در سیستم های توزیع انرژی الکتریکی بارهای غیر خطی بشدت توسعه یافته است . بارهای غیر خطی باعث ایجاد هارمونیک ها در سیستم های توزیع می گردد . هنگام خازن گذاری در سیستم های توزیع باید هارمونیکهای جریان تزریقی را در نظر گرفت، تا اطمینان حاصل شود که خازن های استفاده شده باعث افزایش اعوجاج هارمونیکی و نتیجتاً افزایش تلفات ناشی از هارمونیکها نشوند . مدل بار در نظر گرفته شده بگونه ای است که در آن شکل موج ولتاژ هر بار، وابسته به جریان های هارمونیکی تزریقی در آن بار است . در این مقاله به جایابی و تعیین اندازه بهینه خازن ها در سیستم توزیع به منظور کاهش تلفات با وجود بارهای غیر خطی توسط الگوریتم ژنتیک پرداخته میشود . نتایج حاصل از شبیه سازی در دو شبکه نمونه ۱۸ و ۳۳ باسه، بیانگر این مطلب است که با خازن گذاری بصورت بهینه و با در نظر گرفتن هارمونیک ها نسبت به حالتی که هارمونیکها در نظر گرفته نمی شوند، به میزان قابل توجهی صرفه جویی بعمل می آید