سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

جواد روحی – استادیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه مازندران ایران
برزو یوسفی – کارشناس ارشد برق قدرت دانشگاه مازندران ایران

چکیده:

انتخاب تعداد و محل استقرار پست های فوق توزیع در تغذیه سیستم های توزیع از اهمیت خاص فنیاقتصادی برخوردار است . در شرایط توسعه بار از طرفی تعدادی پست فوق توزیع وجود دارد که احیاناً ظرفیت پذیرش بخشی از بار آتی را دارند و یا افزایش ظرفیت آنها می تواند راه حلی برای تأمین نیازها باشد و از طرفی مصارف جدید ممکن است احداث پست های جدید را توجیه نماید و یا
تلفیقی از این راه کارها در نظر گرفته شود . در اینصورت تعداد گزینه ها زیاد می شود . روش های مختلفی تا کنون جهت طراحی پستها در سیستم های فوق توزیع ارائه شده است . در این مقاله پس از بررسی آنها الگوی Integer Progamming که به طور همزمان اپتیمم سازی پست های فوق توزیع و تغذیه پست های توزیع را لحاظ می کند برای اجرای برنامه انتخاب گردید و با در نظر گرفتن پست های موجود و تطبیق آن در شرایط توسعه یک روش تلفیقی جهت اجرای برنامه به کار گرفته شده است . با مطالعه موردی در حوزه مصرف شهرستان ساری تا آخر سال ۱۳۸۵ میزان حداکثر بار همزمان طبق پیش بینی نسبت به سال ۱۳۷۵ به دو برابر می رسد . برای تأمین نیازها در این حوزه پس از اجرای مراحل برنامه در نهایت تعداد و محل استقرار پست های فوق توزیع
به صورت بهینه در پنج سال آینده تعیین و جانمایی می گردد