سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سارا آرتنگ – دانشگاه بین المللی امام خمینی .
نفیسه نمازی پور – دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده:

با توجه به رشد سریع تولیدات پراکنده که در نتیجه ی مزایای فراوان آن است . ما در این مقاله به بررسی یافتن بهترینت وضعیت نصب DG ها جهت بهبود پروفیل ولتاژ و جریان خطوط در قالب یک شبکه ۱۳ شین که بخشی از شبکه توزیع برق شهر تهران به نام فیدر خدابنده لو می باشد پرداختهایم . الگوریتم جایابی برای یک منبع تولید پراکنده با ظرفیت ۳۲۰۰ کیلو وات و ۰/۰۲ کیلووار انجام گردیده و بهترین حالت مربوط به نصب تولید پراکنده مشخص شده است .