سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین شایقی – دانشکده فنی دانشگاه محقق اردبیلی
حیدر علی شایانفر – دانشکده برق عل و صنعت ایران
امین شجاعی – شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان . نیروگاه برق . آبی کوهرنگ
فرامرز سپهری – شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

چکیده:

در این مقاله به حل مسئله جایابی خازن در سیستمهای توزیع شعاعی با هدف حدائقل کردن تلفات بر مبنای روش بهینه سازی اجتماع ذرات (PSO) پرداخته شده است . در حالت کلی به طور ریاضی مسئله جایابی خازن یک مسئله بهینه سازی صحیح مختلط مشتق ناپذیر و غیر خطی با یک سری از قید های مساوی و نامساوی می باشد . روش های کلاسیک به خاطر محدودیت های اشاره شده فوق برای حل این مسئله ناتوان می باشند . در این مقاله برای رفع محدودیت های روشهای کلاسیک از روشهای ابتکاری بهینه سازی اجماع ذرات برای حل مسئله جایابی خازن استفاده کرده است .