سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عبدالامیر یاقوتی – شرکت برق منطقه ای هرمزگان

چکیده:

نصب خازن در شبکه هایی که بار سلفی دارند سبب کاهش دامنه جریان خطوط می شود که این امر موجب کاهش تلفات شبکه و بهبود پروفیل ولتاژ در طول شبکه می گردد که نتیجه نهایی آن افزایش راندمان سیستم قدرت و بهبود کیفیت انرژی توزیع شده می باشد . بدلیل اینکه اکثر بارهای مصرفی در شبکه فشار ضعیف دارای ماهیت سلفی می باشند و همچنین بیشترین تلفات در شبکه فشار ضعیف می باشد ، نصب خازن در این شبکه می تواند تاثیرات چشمگیری در رسیدن به اهداف یاد شده داشته باشد .
در این مقاله سعی شده است با مروری بر روابط جایابی خازن و ویژگیهای شبکه های فشار ضعیف روشی مناسب ، ساده و نسبتا " دقیق جهت جایابی خازن در اینگونه شبکه ها ارائه گردد . روش پیشنهادی بر روی شبکه استان هرمزگان مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج عملی آن حاکی از مطلوب بودن روش می باشد .