سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جعفر رضوی پناه – دانشجوی کارشناسی ارشد
وحید جوهری مجد – دانشیار مهندسی کنترل

چکیده:

این مقاله به ارایه یک روش بهبود یافته برای جایابی مقاوم قطب از طریق کنترل فیدبک خروجی برای سیستمهای فازی با عدم قطعیت می پردازد. کنترل کننده با استفاده از تکنیک جبران سازی توزیع یافته موازی (PDC) ، بر اساس مدل T-S از فرآیند تعیین شده، و روش طراحی بر اساس قیود نامساوی ماتریسی خطی (LMI) بیان می گردد. به منظور نشان دادن کارایی این روش، تکنیک طراحی ارایه شده بر روی سیستم پاندول معکوس پیاده سازی می شود و نتایج مورد ارزیابی قرار می گیرد .