سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

یوسف پورجمال – دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
علی عجمی –
سجاد نجفی –

چکیده:

منابع تولیدپراکنده که استفاده از آنها روزبروز درحال افزایش میباشد بدون درنظر گرفتن مکان و اندازه بهینه آنها نمی تواند مطلوب باشد دراین مقاله با استفاده از یک الگوریتم تکاملی جدید به نام hs به جایابی و مقداریابی بهینه منابع تولید پراکنده دریک شبکه استاندارد پرداخته شده است نتایج حاصل با روش الگوریتم مقایسه می گردد نتایج شبیه سازی نشان میدهد که روش مذکور می تواند روشی موثر درحل این مساله و مسائلی شبیه به این باشد.