سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش داخلی برق
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
سیدمجتبی نوری – دانشکده مهندسی برق- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
محمدعلی علی نژاد – دانشکده مهندسی برق- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:
باتوجه به مزیت های فراوانی که سیستم های تولید پراکنده دارند، استفاده از این سیستم ها روز به روز در حال افزایش است. یکی از مزایای استفاده از منابع تولید پراکنده کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ شبکه توزیع است. از منابع مختلفی به عنوان منابع تولید پراکنده استفاده می شود. یکی از این منابع، سیستم های فتوولتائیک است. سیستم های فتوولتائیک معمولا همراه با اجزاء ذخیره ساز انرژی (باتری و …) و همچنین ردیاب زاویه تابش مورد استفاده قرار می گیرند تا اینکه قادر باشند توان یکنواختی را به شبکه تزریق کنند اما در این تحقیق فرض شده است که سیستم فتوولتائیک بدون این تجهیزات مورد اسفتاده قرار گرفته است. برای بررسی اثر این سیستم بر روی ولتاژ شبکه، دو شبکه ۹ و ۳۰ باسه معرفی شده و از سیستم فتوولتائیک در باس هی متفاوت این شبکه ها استفاده شده است.