سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جاسم ده گری – شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان

چکیده:

برای نگهداری ولتاژهای توزیع در حدود مجاز باید وسایلی برای کنترل و جلوگیری از افت ولتاژ فراهم کرد که معمولاٌ در خطوط با طول بسیار بلند که افت ولتاژ در طول مدار بیش از حد می باشد برای تنظیم سراسری ولتاژ سیستم توزیع از تنظیم گرهای ولتاژ استفاده می گردد .که می تواند راهکار مناسبی برای جبران افت ولتاژ در فیدرهای بلند باشد .در این مقاله به ت أثیر جایابی مناسب تنظیم گرهای ولتاژ و انتخاب نقطه بهینه آن بر روی یک فیدر نمونه که داده های آن معلوم هستند پرداخته و مشاهده شد که با کارکرد بخردانه تنظیم گرهای ولتاژ،میتوان طول فیدر را افزایش داد و یا بیشتر بار زد .