سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید فلقی – دانشگاه تربیت مدرس – بخش مهندسی برق، تهران
مریم رمضانی – دانشگاه تربیت مدرس – بخش مهندسی برق، تهران، شرکت سهامی خدمات مهندسی ب
محمودرضا حقی فام – دانشگاه تربیت مدرس – بخش مهندسی برق، تهران
محمدرضا اصولی تبریزی – شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان شرقی، تبریز

چکیده:

یکی از راهکارهای عمده و کارا جهت بهبود قابلیت اطمینان شبکه های توزیع انرژی الکتریکی استفاده مؤثر از سکسیونرها و نقاط مانور است . تعداد و مکان این ادوات تأثیر قابل ملاحظه ای روی موفقیت عملیات مانور در شبکه های توزیع دارد و با طراحی مناسب این ادوات می توان سطح قابلیت اطمینان این بخش از سیستم قدرت را به طور قابل ملاحظه ای بهبود بخشید . با توجه به این موضوع که مکان مناسب هر یک از این دو تجهیز ( سکسیونرها یا نقاط مانور ) به موفقیت تجهیز دیگر وابسته است لذا در طراحی شبکه های توزیع هوایی جهت رسیدن به پاسخ بهینه، مسأله تعیینمکان ایندو تجهیز می بایست به طور همزمان حل گردد . در این مقاله روشی جدید برای حل مسأله جایابی همزمان سکسیونرها و نقاط مانور در شبکه های توزیع ارائه شده است که در آن هزینه های کلیدها، خطوط و نیز هزینه ی خاموشی ها در شبکه لحاظ شده است . در انتها با اجرای روش پیشنهادی در روی یک شبکه ی واقعی از منطقه ی آذربایجان شرقی کارایی این روش نشان داده شده است