سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا کی پور – دانشگاه تربیت مدرس
حسین سیفی – دانشگاه تربیت مدرس
علی یزدیان ورجانی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

فیلترهای اکتیو قدرت، می توانند برای جبران هارمونیکها در کل شبکه برق بکار گرفته شوند . در این تحقیق، دو روش جهت تعیین بهینه اندازه و مکان فیلترهای اکتیو در شبکه معرفی شده اند . در روش اول، هدف کمینه کردن اغتشاشات هارمونیکی ولتاژ است . در روش دوم، هدف ارضاء قیود استانداردهای هارمونیکی ولتاژ، با کمترین جریان تزریقی فیلترهایکتیو است . روشهای فوق، بوسیله یکی از الگوریتمهای نوین بهینه سازی، به نام الگوریتم ژنتیک مدلسازی و اجرا شده اند . با انجام آزمایشات متنوع بر روی شبکه ۱۸ شینه، کارایی روشهای فوق به نمایش گذاشته شده است .