سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن صدیقی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان – ایران
یوسف علی نژادبرمی – استادیار – عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان – ایران

چکیده:

بحث تأثیرات مفید استفاده از منابع تولید پراکنده (DG) ، در سالهای اخیر در اکثر مباحث علمی مورد بررسی قرار گرفته است . این منابع دارای مزایای بسیاری از قبیل : بهبود پرو فیل ولتاژ، قابلیت اطمینان و کیفیت توان، به همراه کاهش تلفات، پیک سایی و … می باشند . و در این مقاله به بررسی مکان و مقدار بهینة توان اکتیو و راکتیو تولیدی منابع DG با استفاده از دو الگوریتم هوشمند ) GA ژنتیک ) و PSO در یک شبکه توزیع واقعی می پردازیم، تا پروف یل ولتاژ را با کمترین هزینة ممکن بهبود بخشیم . و در انتها نیز، نتایج بدست آمده از مکان و توانهای تولیدی بهینة این دو الگوریتم را برای هر تعداد منبع DG مورد نیاز، برای شبکة فوق مقایسه می کنیم