سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید حصاری –
جلال رضوی مقدم –

چکیده:

دراین مقاله با استفاده از الگوریتم ژنتیک به مساله جایابی بهینه SVC درسیستم قدرت جهت بهبود بخشیدن پارامتر Total )TTC(Transfor Capabilityپرداخته شده است .روش استفاده شده جهت محاسبه پارامتر TTC پخش بارمداوم (CPF) می باشد. اولین مرحله دراینسعی SVC می باشد ودرمرحله بعدی با اعمال الگوریتم عنوان شده وجایابی بهینه SVC یک سیستم نمونه بدون جایگذاری TTC مقاله محاسبه دربهبودبخشیدن پارامتر TTC شده است .