سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی اقبال سرابی – مدیر بهبود بهره وری و تحقیقات شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی

چکیده:

شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی با زیرمجموعه امورها و ادارات خود که در حدود ۶۰ شهر می باشد و یکی از بزرگترین شرکت های خدماتی از بعد گستردگی محدوده جغرافیایی و تعداد مشترکین در کشور می باشد، از سالها پیش و در حدود بیش از یک دهه قبل از دغدغه ارائه خدمات بهتر را داشته و برای تحقق آن تجربیاتی را اندوخته که آخرین آن تدوین و اجرای جایزه بهره وری و تعالی است. اگر به حرکت های کیفیت خواهی در کشور نگاهی بیاندازیم، در می یابیم که ما در زمینه مفاهیم کیفیت و تعالی قصور بزرگی داشته ایم و آن اینکه متاسفانه اقدامی موثر به منظور بومی نمودن آنها تاکنون صورت نگرفته است و این خلا بزرگ هر روز عمیق تر می شود. شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی در راستای ماموریت محوله به آن و به منظور انجام هر چه بهتر آن بر خود این وظیفه را تکلیف نموده تا با بهره گیری از مدلهای وارداتی و لحاظ شرایط درون سازمانی و کشوری، مدلی را به جهت ارزیابی عملکرد امورهای آب و فاضلاب شهری اجرا می نماید. مجموعه اقدامات صورت گرفته و بهبود مستمر آنها منجر به اندوختن تجربه پیش روی است که از سال ۱۳۷۷ تا کنون محقق شده و توانسته است شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی را در شناسایی جایگاه خود و زمینه های قابل بهبود در واحدهای صفی کمک نموده و نتایج اجرای آن در کسب رتبه های برتر آن واحدها در سطح شهرستان و یا در شهر خود حاکی از اثربخش بودن مدل می باشد. در ادامه این تجربه سعی شده است ضمن معرفی مدل، مروری بر تجربه کسب شده داشته باشیم تا بتوان از نتایج آن در دیگر سازمان هایی که دارای واحدهای صفی و یا نمایندگی هایی ارائه خدمان می باشند بهره جست.