سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

سیدنادر حسنلی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع- گروه صنایع شهید همت

چکیده:

مباحث کیفیت از جایگاه خاصی در دنیای رقابتی برخوردار است.این واژه شگفت انگیز در چند دهه اخیر به طور اعجاز آمیزی همه عرصه های علم، فن آوری، خدمات، سازماندهی و غیره را به خود متوجه کرده است به صورتی که انجام رقابت جهانی به جز تجدید حیات سازمان با محوریت بهبود کیفیت عیر ممکن شده است. بدین لحاظ راهکارهای مختلفی برایتوجه به این امر اختصاص یافته است که از جمله جوایز کیفیت مانند دمینگ ، مالکوم بالدریچ و کیفیت اروپاست. این مقاله با تاکید و الهام پذیری از تجارب ارزنده جوائز کیفیت مختلف جهانی و مطالعات تطبیقی و سازمانی افته برای ابداع جایزه کیفیت همت صورت گرفته است. با توجه به اینکه درکشور ایران و خاصه وزارت دفاع یک مدل کیفیتی بر اساس معیارهای علمی وجود ندارد پیش بینی می شود که این الگو می تواند مهمترین معضلات سازمانهای صنعتی کشور و خاصه با توجه به مطالعه میدانی در سطح یکی از سازمانهای تابعه وزارت دفاع بعنوان مشاوری رایگان جهت کاهش معضلات بهبود سازمان مورد استفاده قرار گیرد.