سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی کاربردی کشاورزی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

سعیده آل بویه – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
نصراله شمس آذر – معاون آموزشی، فنی و پژوهشی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ا

چکیده:

در طول ۲۰ سال گذشته تعداد دانشجویان کشور از افزایش چشمگیری برخوردار بوده است، اما کیفیت فارغ التحصیلان با نیازهای جامعه سازگار نشده و در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی کشور بیکاری است. مشکلات گوناگونی که بر سر راه جذب و اشتغال فارغ التحصیلان کشاورزی وجود دارد، بیکاری این سرمایه های معنوی کشور را بیش از پیش به یک معضل اقتصادی- اجتماعی تبدیل کرده است. از سوی دیگر جهانی سازی با تشدید رقابت باعث بسط تکنولوژی و ایجاد اشکال جدید کار شده و افزایش تقاضا برای نیروی کار ماهر از مشخصه های بازار کار معاصر می باشد. یعنی آموزش و
کسب مهارت یک ابزار عمده در دسترس افراد برای ارتقاء در بازار کار است. بررسی ها نشان می دهد حدود ۹۰ درصد از بیکاران را افراد فاقد مهارت تشکیل می دهند. آنهایی هم که تخصص یا مهارت هایی دارند، روحیه کارجویی دارند، نه کارآفرینی. برای برون رفت از وضعیت موجود تدوین یک برنامه اجرایی با اهداف خاص کاملاً ضروری به نظر می رسد. از راهکارهای مهمی که م یتواند در اصلاح وضعیت موجود کارساز و موثر باشند، اجرای برنام ههای آموزشی مهارت آموزی و « دانش کارآمد » بهبود سیستم آموزش فنی و حرفه ای است. دغدغه آموزش امروز این است که دانش آموختگان آن بتوانند از و فنآوری و مهارت های حرفه ای برخوردار شوند تا بتوانند کارآفرینی کنند و مشاغلی تازه پدید آورند. در این راستا باید از
برنامه های آموزشی به منظور توانمند کردن افراد از طریق دانش کارآفرینی، مهارت ها و نگرش های ذهنی برای مواجه شدن با چالش های کار و مشکلات اجتماعی در قرن ۲۱ استفاده شود. در این مقاله چالش ها و فرصت های آموزش کارآفرینی به منظور بهبود وضعیت اشتغال در بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت راه کارهایی برای توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزی ارایه شده است.