سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش منطقه ای نخبگان فرهنگی، خودباوری در فرهنگ اسلامی و ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مرضیه برزن – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

شناخت ویژگیهای خود، پذیرش آنها و تکیه کردن به آنها به معنای خودباوری است رسیدن به خودباوری نشانه پذیرش تمام ابعاد وجودی فرد و قبول داشتن توان و نیروهایی که فرد برای انجام فعالیتی و رسیدن به هدفی یا هر چیز دیگری است. رفتارهایی که فرد از خود در زمینه های مختلف نشان میدهد که نشانگر درجات خودباوری او است. شناخت خویش و خودباوری فرد باعث ایجاد عزت نفس در انسان می گردد. عزت به معنای بزرگی نفس و دوری از پستی هاست. عزت منزلی عالی برای انسان و نتیجه معرفت انسان به قدر و درجه نفس خود و حفظ ان از گرفتار امدن به امور دنیاست. آموزه های دینی و اخلاقی همگی نشان از توجه خاص به مسئله عزت نفس به عنوان عامل رستگاری و موفقیت فرد در امور شخصی و اجتماعی دارد. خودباوری خوب موجب می شود فرد مسئولیت پذیر باشد و همت و خودباوری دوعامل پیشرفت ملت و کشور هستند. خودباوری و عزت نفس در فرایند زندگی نقش موثری ایفا می کند و دارای آثار و ارزشهایی است و به عنوان نظام ایمنی موجب مقاومت و توانمندی و قدرت بازسازی در انسان است. عزت نفس نقش سرنوشت ساز در رشد و اصلاح فرد وجامعه دارد که به سالم سازی محیط و اجتماع می انجامد.