سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهنام شادروان – کارشناس ارشد مهندسی عمران، صنعتی شریف، عضو هیئت مدیره، شرکت صدر سازه ک
سیدهادی منصورزاده – کارشناس مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، کارشناس محقق، شرکت صدر ساز

چکیده:

مصرف انرژی از دیدگاه اجتمالی و فرهنگی، شاخصی برای رفاه می باشد. کشورهای در حال توسعه (همچون ایران) ، با توجه به نرخ رشد جمعیت بالا، افزایش سریع (بالقوه) استاندارد زندگی و وجود منابع عظیم انرژیدر بعضی از آنها، نقش اصلی را در آینده تولید و مصرف انرژی ایفا خواهند نمود.
مشارکت انرژیهای بازگشت پذیر درتامین نیازهای انرژی تا سال ۲۰۵۰ ناچیز خواهدبود، اما نیاز به حفاظت محیط زیست، انرژیهای بازگشت پذیر را درمنظر محترمی قرار داده است. این امر به خصوص در مورد پروژه های برق آبی به عنوان معمترین و اقتصادی ترین نوع انرژیهای بازگشت پذیر، صادق است. نتایج تکنولوژی برق آبی به خوبی ثابت شده و این پروژه ها را می توان در شرایطی قابل قبول اجرا نمود.
کارهای بسیاری باید برای توسعه نیروگاه های آبی جهان صورت بگیرد و منابع مالی بسیاری بایستی هزینه گردد.
در بسیاری از کشورها پتانسیل برق آبی یک ثروت است. پشتیبانی دولت از آن گامی درجهت رفاه جامعه است و نیروگاه های برق آبی ساخته شده به عنوان جزیی ازسرمایه گذاری کشورها، میراثی ملی محسوب میگردند.