سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

رضا الهیاری سوینی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیر سرمایه گذاری و سیستم شرکت تخصصی ایدرو (
بهروز بهمردی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، کارشناس سرمایه گذاری شرکت تخصصی ایدرو ( نی

چکیده:

به منظور توسعه سرمایه گذاری های جدید، در گروه های زیر ساخت، صنایع و خدمات که پیامد درک نیازها و تمایلات انسان در جامعه است، سیستم مطالعات پیش سرمایه گذاری می تواند برای تخصیص صحیح منابع به منظور تحقق چنین نیازهایی ضروری و ثمر بخش باشد . ایجاد یک پروژه سرمایه گذاری از مرحله ایده اولیه تا راه اندازی تجاری را می توان به شکل یک چرخه تشکیل شده از سه مرحله پیش سرمایه گذاری، سرمایه گذاری و بهره برداری تجاری نشان داد . زمانی که مطالعه فرصت تهیه گردد و علائم قابل اتکای نسبتاً مقبولی برای یک پروژه بدست آید، زمان تشویق سرمایه گذاری، مطالعات امکان سنجی، طرح تجاری و اجرائی نیز می تواند به ترتیب آغاز گردد . به منظور کاهش اتلاف منابع کمیاب و درک صحیح از توالی رویدادها، تهیه یک پیشنهاد سرمایه گذاری در قالب مطالعات پیش امکان سنجی، امکان سنجی، طرح تجاری و اجرائی از مرحله ایده یابی گرفته تا مرحله اجرائی، مورد نیاز می باشد . همچنین درک نقش دست اندرکاران مختلف ازجمله سرمایه گذاران، مؤسسات توسعه سرمایه گذاری، بانک های تجاری، مؤسسات اعتباری توسعه ای، تأمین کنندگان تجهیزات، آژانس های بیمه اعتباری صادرات و شرکت های مشاوره ای در این زمینه مهم می باشد . تمامی مراحل چرخه پروژه توجه خود را به فعالیت های مشاوره ای و مهندسی مهمی که بوسیله نقش آفرینان فوق الذکر انجام خواهد گرفت معطوف می نمایند . با وجود این توجه خاصی باید به مرحله پیش سرمایه گذاری بعنوان کانون توجهات معطوف نمود؛ بدلیل اینکه موفقیت و عدم موفقیت یک پروژة صنعتی، خصوصاً در مرحله مطالعه امکان سنجی، نهایتاً بستگی به یافته ها وتحلیل بخش های بازار، فنی، مالی و اقتصادی آنها خواهد داشت . هزینه این مطالعات نباید مانعی برای یک آزمون و ارزیابی دقیق پروژه درمرحله پیش سرمایه گذاری باشد، چرا که چنین فرایندی ممکن است موجب صرفه جویی در هزینه ها از جمله هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری های غیراصولی پس از آغاز بهره برداری از طرح گردد . لذا در این مقاله به بررسی جزئیات متدولوژی مطالعات مورد نیاز پیش از سرمایه گذاری و تجزیه و تحلیل آن ها پرداخته می شود .