سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی ایمنی در بنادر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرتضی خلیلی – دکترای برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک، عضو هیئت مدیره شرکت مهندسین مش
محمد سعیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک، دانشگاه صنعتی ش
کاوه بیورانی – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

ایمنی از شاخصهای مهم در برنامه ریزی و طراحی بنادر است که به طور مستقیم بر میزان کیفیت خدمت دهی بنادر، اثر گذار است. مدیران و تصمیم گیران اغلب برای حفظ سطح مناسب ایمنی بودجه هایی متناسب با نیاز را به این موضوع اختصاص داده اند ولی بعضا به دلیل کم دقتی و عدم وجود نیروی اجرایی متخصص، هزینه پرداخت شده کارآمد نبوده است. این مقاله با معرفی اصول و استانداردهای ایمنی، میزان دستیابی به این معیارها را در بنادر، مورد بحث قرار داده و بهشناسایی عواملی که موجب وجود تفاوت بین این معیارها و آنچه در عمل مشاهده می شود، می پردازد. در این زمینه مطالعه دقیقی بر جزئیات جریان ترافیک بندر خرمشهر همراه با برداشتهای آماری مرتبط با آن صورت گرفته است. معابری که به لحاظ ایمنی مورد بررسی قرار گرفته اند شامل مسیرهای دسترسی از محدوده شهر تاپشت دربهای بندر و معابر محدوده اطراف سکوها، انبارها و اسکله ها می باشند. جریان عبوری ، ترکیبی از خودروهای سبک و سنگین است که موجب ایجاد ترافیکی ناهمگون با خصوصیات متفاوت سرعت و عملکرد می شود. این مطالعه موردی نشان داد که مدیریت و کنترل ورودی وخروجی های بندر، همراه با جهت دهی به جریان ترافیک می تواند از رویداد حادثه هایی که ایجاد خسارت می کنند، جلوگیری کند. انجام این امر با ایجاد تغییراتی کم هزینه در نقاط کنترل و باسکولها امکان پذیر است . سپس با هدایت جریان ترافیک، ضمن سعی بر حفظ مطلوبیت شاخص دسترسی ، گردش های خطرناک تریلرها در عرض معابر بندر حذف شده و احتمال بروز حادثه کاهش می یابد. یافته ها و تجارب جهانی در زمینه محل های پارک و ایست خودروها ، توقفگاه ها، عرض معابر بنادر و همچنین نحوه اصلاح معابر عریض موجود، که پتانسیل افزایش سرعت خودروهای سبک را فراهم ساخته اند نیز از دیگر مواردی هستند که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته اند.