سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امید شریفی – مربی، دانشکده کشاورزی جیرفت، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

بر طبق آمار موجود جمعیت جهان در سال ۱۹۸۰ حدود ۵۴ میلیارد نفر بوده است و در سال ۲۰۰۰ بالغ بر ۶ میلیارد نفر رسید که ۸۰ درصد این جمعیت در کشورهای جهان سوم زندگی می کنند. همچنین جمعیت گرسنه جهان در سال ۲۰۰۰ بالغ بر ۶۰۰ میلیون نفر رسید. از طرفی کشاورزی یکی از مهمترین بخش های تولید در اقتصاد هر جامعه می باشد اهمیت این بخش تولیدیبه لحاظ تامین مواد غذایی جمعیت و مواد اولیه پاره ای از صنایع بر کسی پوشیده نیست. بخش کشاورزی تامین کننده حدود یک چهارم تولید ناخالص داخلی، حدود یک چهارم اشتغال کشور وهچنین حدود یک سوم صادرات غیر نفتی کشور است.