سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

نسرین مجیدی – شرکت توزیع نیروی برق استان زنجآن ایران – زنجان

چکیده:

در سالیان اخیر، دلایل متعددی باعث شده تا مدیران به فراست دریابند که برنامه ریزی به شکل سنتی دیگر قادر به حل مشکلات آنها نخواهد بود . پیچیدگی روزافزون فعالیتها و محیط متغیر جهان امروز،مدیران را با چنان دشواریهایی مواجه ساخته که کوچکترین غفلت آنها نسبت به مسائل پیامدهایی غیرقابل جبران بدنبال خواهدداشت . بدلیل پیوستگی متقابل، تغییرات در هرجای نظام به شکلی غیر قابل پیش بینیو اغلب به نحوی خطرناک – در سایر بخش ها نیز انعکاس خواهد داشت . لذا برنامه ریزی استراتژیک می تواند به رهبران و مدیران سازمانها کمک کند تا به شکل استراتژیک تفکرو اقدام کنند . در این مقاله ابتدا نسبت به تعریف برنامه ریزی استراتژیک و ضرورت انجام آن اقدام و مکاتب فکری یا مدلهای برنامه ریزی استراتژیک معرفی شده و فواید برنامه ریزی استراتژیک و تفاوت آن با » برنامه ریزی بلندمدت « و » برنامه ریزی جامع و فراگیر « بیان و موانع اجرای موفقیت آمیز برنامه ارائه گردیده است . سپس ضرورت برنامه ریزی استراتژیک در شرکتهای توزیع نیروی برق بیان شده و در نهایت نمونه ای از برنامه ریزی استراتژیک انجام شده در شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان ارائه شده است