سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نعمت اله خراسانی – عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
افشین دانه کار –
بیت اله محمودی –

چکیده:

انتشار سند چشم انداز ۳۰ ساله جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ دوری نمایی از وضعیت کشور را در مسیر توالی رشد و توسعه در طی ۲۰ سال آینده را ترسیم می کند دستیابی به آرمانهای این سند تا آنجا که بطور مشخص با بخش منابع طبیعی مرتبط می گردد از یک سو مستلز م تدوین و تصویب برنامه های توسعه یافته ای است که تحقق این اهداف را امکان پذیر سازد و از سوی دیگر نیازمند فضاسازی جهت اجرای مناسب و مطلوب برنامه ها و در نهایت سازمان دهی نظامهای اجرایی و ارایه تعریف نوینی از سامانه های اداری است که در مجموعه بتواند بستر مناسبی را جهت عملی نمودن این اندیشه ها فراهم سازد.