سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید مهدی امینی نسب – عضو هیات علمی گروه محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، مجتمع أموزش ع
مریم قهرمان پوری – دانش آموخته گروه محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز، مجتمع أموزش عال

چکیده:

تالاب های هامون پوزک، هامون صابری و هیلمند از مهم ترین تالاب های بین المللی استان سیستان و بلوچستان به شمار می روند. از نظر گونه های پرندگان در خطر تهدید ، حداکثر ۳۲ درصد تالاب های بین المللی ایران دارای بیش از ۳ گونه پرنده در خطر تهدید هستند که تالاب هامون پوزک نیز جزو آنهاست و تالاب هامون صابری و هیلمند دارای ۳ گونه پرنده در خطر تهدید با جمعیت کم هستند. از نظر گونه های پرندگان در خطر تهدید جهانی حداکثر ۲۷ درصد تالاب های بین المللی ایران بین ۳ تا ۵ گونه پرنده در خطر تهدید جهانی دارند که تالاب هامون پوزک نیز جزو آنهاست و تالاب هامون صابری و هیلمند دارای ۳ گونه پرنده در خطر تهدید جهانی هستند.از نظر جمعیت کل پرندگان، ۵۰ درصد تالاب های بین المللی ایران دارای بیش از ۱۰۰۰۰۰ پرنده هستند که تالاب هامون پوزک نیز جزو آنهاست و تالاب های هامون صابریو هیلمند بین ۲۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ پرنده دارند. از نظر ۱ درصد جمعیت های نسل آور پرندگان ، حداکثر ۲۷ درصد تالاب های بین المللی ایران بیش از ۵ گونه پرندهزادآور دارند که تالاب های هامون جزو آن ها قرار ندارند. از نظر تنوع پرندگان حداکثر ۵۹ درصد تالاب های بین المللی ایران دارای بیش از ۲۰ گونه پرنده آبزی اند که تالاب هامون پوزک نیز جزو آنهاست. در حالیکه تالاب های هامون صابری و هیلمند بین ۵ تا ۱۰ گونه پرنده آبزی دارند. حداکثر در ۴۱ درصد تالاب های بین المللی ایران بهره برداری
بی رویه از پرندگان صورت نمی گیرد که برعکس در تالاب های بین المللی هامون پوزک، صابری و هیلمند
بهره برداری بی رویه از پرندگان از شدت بیشتری برخوردار است. در حداکثر۴۵ درصد تالاب های بین المللی ایران برداشت پرندگانصورت می گیرد که تالاب های هامون نیز جزو آنهایند.