سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

هومن جاویدان نژاد –
مجید کیانپور –

چکیده:

تحقیقات بازاریابی یکی از مراحل مهم در فرایند بازاریابی است. نقش حیاتی و مهمی که تحقیق در بازار در فرایند تصمیم گیری دارد، تهیه اطلاعات مناسب به منظور تجزیه و تحلیل درست است. در تحقیقات بازاریابی ارتباط بین مصرف کنندگان، خریداران، عامهمردم و مدیران بازاریابی از طریق تبادل اطلاعات فراهم می شود و از تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده به منظور شناخت فرصت ها و تهدیدهای بازار، ایجاد و یا اصلاح فعالیت های بازاریابی ، درک بهتر رفتار مشتریان و پی بردن به عادات خریدآنها در بازار استفاده می شود.
با توجه به رشد و توسعه تکنولوژیهای دیجیتالی نظیر شبیه سازهای واقعیت مجازی، تجارت الکترونیکی و امکانات ارتباطی جدید در اینترنت امروزه تکنیکهای جدیدیبرای جمع آوری نظرات افراد مورد استفاده قرار می گیرند. مجموعه این تکنیک ها و روش ها، E-Marketing Researches نام دارد. با گسترش استفاده از این تکنولوژی ها در تحقیقات بازاریابی، امروزه شاهد آن هستیم که کار تجزیه و تحلیل داده ها به تحلیل گران ارشدی که با این گونه تکنولوژی های آشنایی دارند، سپرده می شود. مدیران بازاریابی به طور وسیعی از کامپیوتر ها، نرم فازارهای استخراج داد ه ها (Data Mining) ، اینترنت و موتورهای جستجو به منظور دستیابی به داده ها و پردازش آنها استفاده می کنند.
در این مقاله سعی گردیده تا ضمن معرفی تکنیکهای E-Marketing Researches با نگاهی همه جانبه به پژوهشهای بازاریابی مبتنی بر اینترنت، مزایا و محدودیت های آن در مقایسه با روش های قبلی بررسی شود. همچنین مثال هایی از کاربرد آنها که توسط شرکت های بازاریابی یا خود شرکت ها در شبکه اینترنت انجام شده است، به منظور اشنایی بیشتر و بررسی نتایج اعمال این روش ها ، بررسی می شوند.
همچنین به اهمیت قدمهای مختلف انجام یک تجارت الکترونیک از ابتدا و شباهتهای موجود در فرایند بازاریابی الکترونیکی و بازاریابی با شیوه های قدیمی پرداخته خواهد شد.