سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا جهانگیری – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

با توجه به اهمیت تلفات ترانسفورماتورهای توزیع امروزه دربسیاری ازکشورها استانداردهای حداکثر مقادیر مجاز تلفات و یا حداقل مقادیر مجازراندمان آنها تدوین گردیده است که دربرخی ازاین کشورها نیزبه صورت اجباری درآمده است که دربرخی ازاین کشورها نیز بهصورت اجباری درآمده است این امرباعث گردیده که اکثر سازندگان ترانسفورماتورهای توزیع دردنیا ترانسفورماتورهای با تلفات بسیار کمتر بین ۵۰-۱۰۰ درصد ازتلفات ترانسهای موجود درکشور ساخت داخل بسازند به گونه ای که امروزه یک روند رو به رشد درجهت ساخت واستفاده ازترانسفورماتورهای با تلفات بسیار کمتر نظیر ترانسهای آمورف دربسیاری ازکشورها نظیر آمریکا -ژاپن – چین – هند -کره جنوبی و … آغازگردیده است .