سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا قارئی – گروه صنعتی بوتان
کامبیز وطن آبادی – گروه صنعتی بوتان

چکیده:

در طول ۳۰ سال اخیر دانش بشری قریب به دو برابر شده است، بی شک واحدهای تحقیق و توسعه نقش انکارناپذیری در این دستاورد بزرگ بشری ایفا کرده اند. از دیگر سو با گذشت زمان شاهد افزایش انتظارات و سطح توقع مشتریان و دیگر ذی نفعان هستیم. بنابراین لازم است واحدهای تحقیق و توسعه با رویکرد جدید برای پاسخگویی به انتظارات ذینفعان کنونی مجهز گشته وهمچنین با اراه محصولات و خدمات جدید به صورت سریع و با قیمت هایی پائین تر نسبت به رقبا به تامل با محیط پیرامونی خود بپردازند. بدین ترتیب است که واژه های کارآمدی و کارآئی مفهوم می یابند.
اگر روزگاری به جهت نیل به اهداف خلاقانه و نوآورانه راه صد ساله باید در صد سال پیموته می شد امروزه شاهد هستیم که برخی شرکتهای بزرگ جهان طرازدر خاور دور و آسیای جنوب شرقی ره صد ساله را یک شبه پیموده اند.
بطور کلی در دنیای امروز شش گروه فعالیت تحقیق و توسعه ای با وزنهای مختلف وجود دارند که عبارتند از :
۱ـ ارائه محصولی که تاکنون درجهان وجود نداشته باشد و اختراع محسوب می شود: ۱۰ درصد
۲ـ ارائه محصولی که برای آن سازمان جدید بوده و در گذشته وجود نداشته است: ۲۰ درصد
۳ـ افزودن محصولی جدید به خط تولید موجود در آن واحد تولیدی : ۲۶ درصد
۴ـ بهبود و بازنگری در محصول جاری به منظور افزایش کارائی و کیفیت: ۲۶ درصد
۵ـ یافتن کاربرد جدید برای یک محصول جاری و جایگزینی آن: ۷ درصد
۶ـ کاهش قیمت تمام شده محصولات جاری: ۱۱ درصد
در این مقاله سعی خواهد شد به موضوعاتی نظیر دسته بندی محصولات جدید بر اساس خلاقانه بودن آنها، فرایند کلی توسعه و تحقق محصول (از ایده تا ارائه به بازار) ، ساختاربندی جدید، واحدهای تحقیق و توسعه تولیدی با هدف افزایش سطح خلاقیتو نوآوری در آنها، عوامل موثر بر شکست طرح ها و تجزیه و تحلیل آنها، عوامل برتری دهنده واحدهای تحقیق و توسعه در دنیا، تاریخچه واحدهای تحقیقاتی تولیدی در جهان و فلسفه های حاکم برنظام استراتژیک هر یک ، آمارهای مقایسه بخشهای تحقیق و توسعه در امریکا، اورپا، ژاپن با ایران و روشهای گردآوری و پایش اطلاعات وبرون سپاری پروژه ها بپردازیم.