سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه کیخائی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه تربیت مدرس ، تهران،
کورش محمدی – استادیار گروه ابیاری و زهکشی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده:

بررسی پدیده خشکسالی از مسائل مشکل ولی با اهمیتی است که بشر همواره با آن روبرو بوده است. سرزمین سیستان در ناحیه گرم و خشک جنوب شرقی ایران واقع شده است و پدیده خشکسالی می تواند تاثیر مهمی بر روی فعالیتهای کشاورزی داشته باشد. در ای تحقیق سعی شده است که با استفاده از روش های آماری عبارتند از شاخص درصدی از بارش میانگین دراز مدت، احتمال وقوع خشکسالی ها و ترسالی ها با استفاده از توزیع های آماری و میانگین های متحرک ، روند خشکسالی در منقه سیستان مورد بررسی قرار گیرد. برای این بررسیها از ۴۰ سال امار بارندگی مربوط به ایستگاه زابل استفاده شده و پارامترهای مورد نیازمحاسبه گردید.