سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: شانزدهمین همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

زهرا احمدی پور – استادیار گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس
هادی ویسی – کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

بافروپاشی اتحاد جماهیر شورروی تغییرات عمده ای در حوزه مفهومی ژئوپولیتیک روی داد به گونه ای که ژئوپولیتیک از رهیافت نظامی و تسلیحاتی رویکردی ژئواکونومیی یافت در سده بیست و یکم معیار قدرت توانمندی اقتصادی در سطح بین المللی و کنترل نظام تولید، عرضه و مصرف کالاهای اقتصادی است و مناطق ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک منطبق بر مناطقی اند که منابع سرشار طبیعی و نیز تولید ناخالص ملی چشمگیر دارند.