سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فاطمه طاهری – پردیس قم دانشگاه تهران
ابوالقاسم سیار – پردیس قم دانشگاه تهران

چکیده:

رویکرد شایستگی، برغم شهرت آن در برهه زمانی کنونی تاریخچه ای طولانی از زمان روم باستان دارد از وازه شایستگی تعاریف زیادی شده است و اجمالا در برگیرنده مهارت ها، توانایی ها، دانش, عادت رفتاری قابل سنجش و مجموعه خصیصه هایی همچون انگیزه و وفاداری افراد می باشد. در مورد شایستگی دو رویکرد آمریکایی و انگلیسی وجود دارد که تایید هر کدام بر یکسری عوامل معطوف است.
از انواع شایستگی های سازمانی می توان شایستگی های میان فردی، شایستگی های تفکر،شایستگی های منابع انسانی شایستگی های رهبری شایستگی های خدمت به مشتری و… را نام برد. در حیطه مابع انسانی، شایستگی ها با مولفه های بسیار همجون بازخور ۳۶۰ درجه ارزیابی عملکررد پاداش ها استخدام و انتخاب برنامه های توسعه یادگیری برنامه ریزی جانشینی و… مرتبط هستند.
دارایی های شایستگی محور در حیه منابع انسانی با جذب دانش تحربه و یا کالاهای مصنوع ساخته شده، در طی انجام فرایندهای شایستگی محور در ارتباط هستند. همچنین شامل تشویق و تحریک افراد گروه های کاری به جذب و سهیم شدن در اطلاعات و تولید کالاهای مصنوعی است که حین انجام فرایند های شایستگی محور در سازمان ایجاد می شود. دارایی های شایستگی محور مشتمل بر یکسری اهداف، توانایی ها و تعهدات لازم می باشد. برای ایجاد و توسعه مستمر شایستگی های فردی و سازمانی سیستمی نیاز است که به ترسیم، شناخت، حفظ و توسعه شایستگی در سازمان بپردازد. این سیستم شامل شناسایی، ارزیابی نتایج مطلوب, مدلهای شایستگی ارزیابی شایستگی، استراتژیها و منابع توسعه کارمندان و استاندارهای شایستگی است.