سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت، دانشجو و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سعید خدامی اشکذری – دانشجوی مهندسی مکانیک دورة کارشناسی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

سیاست گذاری کلان در زمینۀ توسعه پایدار امری حیاتی است که باید با توجه به شرایط خاص هر منطقه طراحی شود. اما در این بین نقش سازمانهای بین المللی بی طرف را باید در نظر داشت. یکی از ملاکهای سنجش توسعۀ پایدار برای کشورها میزان ارتباط علم و صنعت میباشد که این مهم در دانشگاهها بر عهدة انجمنهای علمی و در صنعت بر عهدة پارکهای علم و فناوری است. در کشور ما ملاک پیشرفت و جهت- گیری برنامۀهای توسعه بر اساس سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران است که بر اساس نیازهای داخلی و نیز توانمندی کشور طراحی شدهاست.