سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدحسن نبوی – مهندسان مشاور آب نیرو

چکیده:

نمونه های بسیاری از زیان های مالی و جانی در گستره های کوچک و بزرگ درون و برونمرزی ایران زمین را سراغ داریم که تنها به علت توجه ناکافی به پدیده های طبیعی زمین، دامنگیر برنامه ریزان و طراحان پروژه های آبادانی، راه نوردی، صنعت، کشاورزی و مانند آنها شده است.
اجرای هرگونه برنامه و طرح گسترش و سازندگی ناگزیر در یک محیط زمین شناسی ویژه خواهد بود و بنابراین هرچه از ویژگیهای این محیط بیشتر و بهتر شناخته شود، به همان نسبت نیز برنامه های اجرایی موفق تر و گسترش پایدار تری را نوید می دهد و چنین است که نیاز به زمین شناسی در اینگونه برنامه ها روز به روز دانسته تر و بنیادی تر می شود.
برای گویا تر شدن موضوع، از میان نمونه های بی توجهی به پدیده ها و فرآیندهای محیط زمین شناسی، به چند مورد به ویژه در ایران اشاره می شود که هم اکنون در دستچاره جویی می باشند و زمین شناسان مهندس به طور پیگیر گروه های بررسی و چاره سازی را همراهی می کنند.