سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت، دانشجو و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صدف نظافت خواه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا مکنون – دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
احمد طاهرشمسی – دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

از آنجا که برخی از نمود های ساخت و سازهای حجیم برای امکان پذیرسازی ترابری دریائی، در تقابل با دیدگاه های توسعه پایدار می باشد، لذا در سالهای اخیر صاحب نظران و اندیشمندان بر ضرورت توجه بیشتر به طراحی سبز در کارهای ساخت وساز ساحلی و فراساحلی، تأکید کرده اند. مقاله حاظر ضمن بررسی پایه های تئوریک رفتار هیدرولیکی سنگریزهای حجیم ساحلی از دیدگاه پایداری در مقابل شرائط دشوار بارگذاری دریائی، نقطه نظرهای زیست محیطی ای چون مهاجرت و/ یا آشیانه گیری آبزیان، پیوستگی در جابجائی مواد جامد معلق و امکان پذیری بازیافت مصالح ساختمانی بکار رفته در تأسیسات دریائی در پایان چرخه حیات این تأسیسات را مرور می کند. برخی ضرورت های زیرساختی برای طراحیسبز تأسیسات دریائی نیز تبیین شده اند.