سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مریم هاشمی – کارشناس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
لیلی فتح الله – کارشناس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چکیده:

مدلسازی کانسار در واقع تعیین شکل هندسی کانسار یا به عبارتی توزیع فضای کانسنگ در اعماق زمین است، شبیه سازی ایجاد یک تصور سه بعدی از شکل و وضعیت کانسار یا ذخیره معدنی و نحوه قرار گیری آن در فضا می باشد. بررسی های زمین شناسی – صحرایی و داده های به دست آمده، از آنها مهمترین بخش در شبیه سازی محدوده مطالعاتی به شمار می رود. در این مقاله سعی بر این است که شبیه سازی کانسار به صورت سیستماتیک و با استفاده از کامپیوتر و نرم افزارهای مدلسازی مرحله به مرحله مورد بررسی قرار گیرد. با این روش میتوان علاوه بر تعیین حجم ماده معدنی و تعیین فضای تخمین محیط مناسبی را جهت مطالعات آینده آماده نمود.