سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: سومین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

تقی عمادی – شرکت برق منطقه ای اصفهان

چکیده:

واگذاری فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصیو کناره گیری دولت در این زمینه اخیرا به عنوان یکی از راه های حل بحران اقتصادی و افزایش رشد اقتصادی در ایران عنوان شده است و این حرکت که در واقع در جهت بازگردانیدن فعالیت های دولتی شدهبه بخش خصوصی صورت می پذیرد می تواند تحولاتی بنیادی در نحوه و ماهیت حرکت های اقتصادی بوجود آورد. در این مقاله ضمن تحلیل سیاست محدود کردن حوزه فعالیت بخش دولتی و بررسی موانع موجود در راه واگذاری فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی بطور عموم، الزام در خصوصی کردن شرکت های توزیع نیروی برق و انتظارات ناشی از اجرای این برنامه مورد بحث قرار گرفته و عوامل موثر در اجرای موفق این برنامه و نیز رابطه شرکت های مادر و شرکت های توزیع مطرح می گردد.